RSS
A A A K

Rejestry, ewidencje,archiwa

Poradnia prowadzi następującą dokumentację:
• Arkusz organizacyjny poradni.
• Roczny plan pracy poradni wraz ze sprawozdaniem z jego realizacji.
• Plan finansowy poradni wraz ze sprawozdaniem z jego realizacji
• Tygodniowy rozkład zajęć pracowników pedagogicznych poradni.
• Dziennik pracy pracowników pedagogicznych poradni.
• Rejestr zgłoszeń ze skorowidzem alfabetycznym badanych dzieci i młodzieży.
• Teczki indywidualne i grupowe.
• Księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej poradni.
• Księga protokołów posiedzeń Zespołu Orzekającego poradni.
• Księga zarządzeń wydanych prze dyrektora poradni.
• Listy obecności pracowników poradni.
• Akta osobowe pracowników.
• Inna dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
• Poradnia prowadzi dokumentacje elektroniczną.

W archiwum placówki znajdują się dokumenty od momentu powołania poradni tj.01.03.1978r.

Sprawy związane z informacjami archiwalnymi można załatwiać w sekretariacie poradni.Opublikował: Dariusz Piotrowski
Publikacja dnia: 07.05.2013
Podpisał: Dariusz Piotrowski
Dokument z dnia: 07.05.2013
Dokument oglądany razy: 1 044