RSS
A A A K

Zasady Funkcjonowania

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna działa na podstawie następujących aktów poradni.
• Ustawa o systemie oświaty
• Karta Nauczyciela
• Kodeks Pracy
• Statut Poradni
• Regulamin Pracy
• Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
• Regulamin Rady Pedagogicznej

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, nauczycielom, przedszkoli szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni oraz dzieciom nieuczęszczającym do szkoły, przedszkola oraz ich rodzicom, jeżeli mieszkają na terenie.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.Opublikował: Dariusz Piotrowski
Publikacja dnia: 07.05.2013
Podpisał: Dariusz Piotrowski
Dokument z dnia: 07.05.2013
Dokument oglądany razy: 1 064