RSS
A A A K

Organizacja Jednostki

• Dyrektor: mgr Wanda Świeżak
• Kierownik filii: mgr Danuta Sobołtyńska
• Rada Pedagogiczna
• Zespół Orzekający
• Pracownicy administracji i obsługi

W poradni działają zespoły zadaniowe:
1.Logopedyczny
2.Opieki nad dziećmi i młodzieżą z wadą wzroku i wadą słuchu.
3. Zespół poradnictwa zawodowego.
4.Biofeedback.
5. Opieki nad dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera.
6. Do spraw trudności wychowawczych.
7. Terapii pedagogicznej.
8.Opieki nad dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi.
9.Do spraw dzieci z niepełnosprawnością.
10. Zespoły ewaluacyjne:
• do spraw ewaluacji wewnętrznej
• do spraw analizy dokumentów
• do spraw ankietowaniaOpublikował: Dariusz Piotrowski
Publikacja dnia: 07.05.2013
Podpisał: Dariusz Piotrowski
Dokument z dnia: 07.05.2013
Dokument oglądany razy: 1 197